ABS Pecplan: Touro GOLDEN BOY 29AR0217 Red Angus - Touros, Embriões, Sêmen

  GOLDEN BOY  Genealogia

  LMB GOLDEN BOY 5146
  LMB GOLDEN BOY 719
  ST SARA ROSE 468
  BHR Golden Boy 453B
  BHR LOGAN 734B
  MISS BHR LOGAN 017
  MISS BHR DOLLAR 895
  1